ENdiya: UDelhi HC ugcina uphenyo lwe-UNJ lubhekiswe kothisha ngokubhikisha | India News

I-NEW DELHI: I Inkantolo Ephakeme yaseDelhi NgoLwesithathu kumiswe uphenyo olwavulwa yiJawaharlal Nehru University (JNU) ngokumelene namalungu ayo obuholi be45 abathi bahlanganyele embonisweni ngoJulayi owedlule.
IJaji uSuresh Kait ucele abaphathi be-UNJ ukuthi baphendule esicelweni sothisha ababeka inselelo izinsolo ezenziwe yile nyuvesi ngamalungu e-48 ophiko lwenkantolo abathi babamba iqhaza esitelekeni / umbhikisho.
Inkantolo ibhale leli cala ngo-Okthoba 10 ukuze kulalelwe okusha.
Labo thisha, abebemelwe ngumeluleki oholayo, uKapil Sibal, bathi bathumela izimpendulo ezizwakalini ezithile bezisho ukuthi akukho okungaziphathi kahle noma ukwephula imithetho, njengoba kushiwo yile nyuvesi.
Incwadi yezikhalazo, efakwe ngamalungu ophiko lwe-45, ikhombisa ukuthi amacala abekwe wona ahambisana nezizathu ezintathu zokuzibandakanya kophenyo olwalubizwa ngokuthi "uphenyo olubi".
Enye yezizathu ukuthi imithetho yokuziphatha yeCCS yayenqabela abasebenzi bakahulumeni ukuba basebenzise iziteleka, ukuphoqa noma ukuphoqelelwa ngokomzimba maqondana nomsebenzi.
Incwadi yezikhalazo, efakwe kwabameli u-Abhik Chimni, uMauv Kumar kanye noNupur, baphinde banquma nesinqumo seNkantolo eNkulu ngokulandelana kwayo kwe-9 Agasti 2017, ebeka imingcele ethile ezindaweni ezithinta isiteleka / zokubhikisha ezihlelwe ngabamele abafundi.
[Abafaka izicelo] nabafundisi be jikelele alawulwa yimithetho yokuziphatha yeCCS.
Inhlangano i-JNU Teachers 'Association (JNUTA) isiphakamise ukuthi ibambe umhlangano nge-31 Julayi 2018 emhlanganweni wayo womzimba jikelele owenzelwe ngoJulayi 24 2018.
NgoJulayi 30, iJNUTA yabhalela iPhini likandunankulu wale nyunyana isho ukuthi izamile ukuveza ukukhathazeka nezinqumo eziningi ezenziwe yi-UNJ, okubandakanya ukwephulwa komthetho okuphindaphindiwe komthetho we-UNJ. Izimiso nemigomo, ukuzimela, ukubakhona kwabafundisi be-biometric, ukubuyekezwa kwe-inthanethi, inqubomgomo ye-IPR, okuphakanyisiwe kwe-HEFA Loan.
Kodwa-ke, naphezu kwayo yonke imizamo yakhe, abaphathi abaphendulanga, baxoxile noma baxhumana nganoma yiluphi ulwazi. Othisha bahlele lo mcimbi ngo-31 Julayi ngonyaka owedlule, kusho yena.
"Ngaphezu kwalokho ukuthi abafake izicelo abaphethwe yiMithetho Yokuziphatha (CCS), kufikwa ukuthi ukusetshenziswa kwale mithetho nezinhlawulo ezihambisana nabo kubabandlulula kakhulu.
"Ngokuncike kulolu phenyo ngaphansi kweMithetho yokuZiphatha ye-CCS, abaphathi abaphendulayo (iziphathimandla) bazoba sengozini enkulu yokuthatha izinyathelo eziphoqelelayo ngabo, okubandakanya ukumiswa kwabafaka izicelo isikhathi sophenyo; banciphise isigaba semholo, ibanga noma isikhundla sabo sibe sezingeni eliphansi isikhathi esithile (...). Ukuphoqelwa umhlalaphansi, ukuxoshwa noma ukuxoshwa ”, kusho lesi sikhalazo.
Ingeza ukuthi othisha bazohlushwa ubandlululo olungathi sína, zombili ngesikhathi sokuqhubeka kwecala futhi ngenxa yesigwebo sokugcina abangabekwa sona.
Izikhalazo ziqoke iJNU, iphini lakhe chancellor kanye nobhalisi njengamacala kuleli cala.

Lesi sihloko sivele kuqala (ngesiNgisi) IZIKHATHI ZASE-INDIA