Engaziwa ngaphandle kokwenza izimonyo, lokhu kuphuthelwa kwembula izithombe zemvelo yakhe - ISANTE PLUS MAG

Ifana nemincintiswano yobuhle yabantu abadala, imincintiswano emi-mini-miss iya ngokuthandwa. Baqukethe ukugqamisa amantombazane amancane, iningi lawo elingaphansi kweminyaka engu-10, futhi alibeka emqhudelwaneni lokukhetha abahle kunabo bonke. Ngenkathi omama abagqugquzela indodakazi yabo ukuthi ibambe iqhaza kulolu hlobo lomncintiswano bacabanga ukuthi ingabenza babe namandla futhi ibavulele iminyango, ababoni ukuthi empeleni lokhu kungaba nomthelela omubi kubo. Ngenxa yakhe Instagram, siyabona ukuthi le ngane ayibonakali ngaphandle kokwenza ukwakheka.

Lesi sihloko sivele kuqala IMPILO YAMAGAZINI