Iqiniso iNkosana uHarry hhayi indodana yePrince Charles! - IVIDEOIqiniso iNkosana uHarry hhayi indodana yePrince Charles!
Kusukela kuzalwa amaphephandaba, esinye sezihloko abahlasele kakhulu umndeni wasebukhosini. Kungakho banomhlaba okufanele bahlale kuwo. Tindzaba ziyaqhubeka kukhula ngesiciniseko nendzaba bayibhalayo isuka kulokuchubeka kwenteka. Kusuka endabeni yeNdlovukazi u-Elizabeth kuye kuzalwa kabusha njenge-Archie yezingane. Futhi kule vidiyo, sizocacisa enye indaba.
ISussex Daily News Channel
ubhalisele: https://bitly.vn/3-sw
Ngiyabonga kakhulu !!!
#SussexDailyNews #PrinceHarry

Le vidiyo ivele kuqala https://www.youtube.com/watch?v=zRzua_vKCTU