Ummangalelwa ngokungasebenzi kahle, uRoger Nkodo Dang ukhanyisela futhi ucela ukuxolisa kwabezindaba

Ebhekene nabezindaba kulo Lwesihlanu u-8 Novemba 2019, uRoger Nkodo Dang ubemagange ekhombisa abesilisa nabesifazane bezokuxhumana ngezindlela zokusebenza kwePhalamende lase-Afrika futhi akazange ahluleke ukucacisa iqiniso lokungaziphathi kahle kwezezimali ayelisebenzela ummangalelwa.

Roger Nkodo Dang (c) Onke amalungelo agodliwe

Kusemakrofoni yokuthumela kazwelonke CRTV que URoger Nkodo Dang, usihlalo wephalamende lase-Afrika, ukhulume ngokusebenza kwegumbi lesikhungo ahlala kulo ukuze asuse noma yikuphi ukungenami odabeni lokungaziphathi kahle kwezimali lapho ezobamba iqhaza kukho.

Lebledperle.com inikeza umbono ocashunwe emazwini oMhlonishwa uRoger Nkodo Dang akhethwe ngozakwethu besikhundla sikazwelonke seCrv.

Bonke labo abaphakamise le nkinga bazi kahle kamhlophe ukuthi uMengameli wephalamende lase-Afrika angeke akwazi ukuphambukisa imali ephalamende lase-Afrika. Kwakuwukuhlangana kwezepolitiki ukuthi abantu bakhuphuka. Ngeshwa, umuntu obebonakala sengathi uyamboza akazange abasize. Ngoba umnumzana oqhubeka nokuhola iphalamende futhi athathe imali ngendlela abefuna ngayo. Ngibhekene nalesi simo, iqhaza lami namuhla ukwazisa umbono kazwelonke nowamazwe omhlaba wokuthi ukuphathwa kwePhalamende lase-Afrika kulawulwa yimibhalo futhi le mibhalo icacisa iqhaza likaNobhala Jikelele noMongameli. Futhi ukuthi-ke uMongameli ongasayini kwi-akhawunti yePan-African Parliament angeke nakancane abe ngumlobi wokungasebenzi kahle. Labo abezindaba zeCameroonia bazinikele enjabulweni yokusabalalisa lolu lwazi kumele baphinde umsebenzi ophambene. Bafinyelele isithombe sami, ukuhlonipha kwami, futhi sithi, njengoba bakhohlisiwe kulokhu kukholwa okuhle, babuya ngesikhathi esifanele futhi bakhuluma iqiniso ngombono kazwelonke nowamazwe jikelele.

Lesi sihloko sivele kuqala https://www.lebledparle.com/actu/politique/1110102-cameroun-accuse-de-detournements-de-fonds-roger-nkodo-dang-fait-la-lumiere-et-exige-les-excuses-de-la-presse