Umndeni omnyama uthatha ingane emhlophe futhi ifunda isifundo esihle empilweni - IMPILO YASEMPILWENI YEMPILO

Akuyona into engafani ukubona imindeni yaseCaucasan ithatha izingane zazo zonke izinhlanga nezinhlanga ngaphandle kokubhekana namazwi ahlambalazayo avela kubathandekayo babo. Ngeshwa lokhu akubanga njalo kulo mndeni wase-Afrika-waseMelika owenza isinqumo sokuthatha ingane emhlophe okuthiwa nguPrinceton. Kuye kwadingeka ukuthi kubhekane nobandlululo oluningi nokucwaswa ngokuyinhloko. Kodwa-ke, leli khaya elijabulile lidlule kule nselele ngokufunda izifundo ezingasoze zalibaleka. Le ndaba ekhuthazayo idluliselwa kithi esizeni sakithi saseMelika Namuhla.

Lesi sihloko sivele kuqala IMPILO YAMAGAZINI