Ukuhlukunyezwa kwesimilo emsebenzini: kanjani ukuphuma? - IVIDEOAma-30% abasebenzi athi asebevele beyizisulu zokuziphatha okubutha okuthe xaxa emsebenzini. Sikhuluma ngakho ku Senziwe ukuba sihlangane.

https://www.rtl.fr/actu/conso/harcelement-moral-au-travail-comment-en-sortir-7799428296

Le vidiyo ivele kuqala https://www.youtube.com/watch?v=TPxRl1c7EJE