Izinto ezibuhlungu ze-12 ozifundayo lapho unakekela abazali bakho asebekhulile ezinsukwini zabo zokugcina - ISANTE PLUS MAG

Ukubuka abazali bakho abathandekayo baphila izinsuku zabo zokugcina akuyona into elula. Kuyisinyathelo esinzima futhi esinzima ukusinqoba, okwenza ufune ukubalekela ukuba ungabuzwa ubuhlungu nosizi, kepha ngasikhathi sinye, ophokophela ukusebenzisa ithuba lokugcina nabazali bakhe asebekhulile ngokubanakekela . Ngokuphelezela umama noma ubaba wakho ngesikhathi sokuguga kwabo noma ezinsukwini zabo zokugcina kulomhlaba, sifunda izinto ezizosimaka unomphela. Yiziphi lezi zinto ezibuhlungu futhi yimiphi leyo micabango edabukisa inhliziyo ezoshiya umkhondo engqondweni yakho uma sebefile?

Lesi sihloko sivele kuqala IMPILO YAMAGAZINI