I-10 ifakazela ukuthi uhlala ubudlelwano obuqinile futhi obuyiqiniso - ISANTE PLUS MAG

Inhlonipho, ukuqonda kanye nozwela kuyizinto ezikhulisa uthando futhi zibeke isikhathi eside. Imvamisa, ukuthambekiswa kwenkanuko kusenza sicabange ngokungafanele ukuthi umlingani wethu akasiniki uthando olungenamkhawulo. Kodwa-ke, lo muzwa ulele kwimininingwane emincane yempilo yansuku zonke ethinteka ekuhambeni kwesikhathi. Ukuphela kokufanele ukwenze unake futhi uzibuze ukuthi yini eyenza ubuhlobo bakho bukhetheke kangaka. Nabu ubufakazi be-10 bokuthi umlingani wakho uyondla ngokuthanda okuhlukile.

Lesi sihloko sivele kuqala IMPILO YAMAGAZINI