Izinto ze-7 zenzeka uma usika amabhuloho nelungu lomndeni elinobuthi - IMPILO YOKUPHILA KWEMPILO

Umuntu onobuthi ungumuntu okhipha amagagasi angemahle futhi oziphatha ngendlela enokuziphatha nje. Umuntu uvame ukufihla ubuso bakhe, exosha abanye ukushiyeka kwakhe okungokomzwelo. Lesi sakamuva sihlala sigxeka abanye ngobubi baso. Lokho kusho ukuthi, kwesinye isikhathi kuba nzima ukubona lolu hlobo lwabantu ikakhulukazi uma besondele kuwe. Ngaphezu kwalokho, ukususa umuntu eduze kwempilo yakhe kudinga isibindi esiningi, ukuqeda nokuphula isibopho esingokomzwelo esikubopha kukho. Ngakolunye uhlangothi, umuntu kufanele aqaphele izinto ezingenzeka ngemuva kokunquma amabhuloho nalo muntu onobuthi.

Lesi sihloko sivele kuqala IMPILO YAMAGAZINI