[Tribune] Senegal: Dakar, ngokungcono nokubi - JeuneAfrique.com

126

Kumloveli ongumbhali u-Mohamed Mbougar Sarr, iDakar iyisibuko sokuhlushwa kweSenegal, lapho kukhombisa okuhle nokubi kakhulu ezweni.

Isikhathi eside, ngadonsela ekuziqhenyeni okuthile ukuthi ngithi: "Angiqhamuki eDakar. "Isimo sami emphakathini sangenza ngathi ngiza emhlabeni, ubuhlobo bomhlaba wami, izinganekwane zobuntwana bami, ukuzalwa kwami ​​empilweni yaseSenegal, konke lokhu kwakha uzungu lokubuyisa ubunyoninco bendawo engazalelwa kuyo.

Bengilokhu ngihlala eSenegal esifundeni futhi, kanjalo, sibhalisiwe, sakha, ngokumelene nenhloko-dolobha enkulu: ukuhlonishwa kwaso, ukuntengantenga kwabaningi babahlali baso, obekungathi asazi lutho ngeSenegal ngale kwePikine naseGuédiawaye [amadolobha asedolobheni], le ndaba ekhukhumezayo eyadida izwe lonke - ngisho nalabo ababehlala kwezinye izifunda bengakutsheli amahlaya uma usiya eDakar: "Ngibingelele kulabo baseSenegal ! "

Izimfihlo zedolobha

Lo muzi bekulokhu kimi kimi wedolobha, futhi kahle

Lesi sihloko sivele kuqala ENTSHA AFRIKA

Izimvo zivaliwe.