ENdiya: Imindeni yabafel 'ukholo umsebenzi wokuhlaselwa kukahulumeni | India News

90

Ukwehlulela uHulumeni weNhlangano oholwa yi-BJP ngokwamukela uSuku Lwama-CAB Martyrs ngoLwesibili, uSadou Asom Swahid Pariyal Samannayrakhi Parishad - iKomidi Lokuxhumanisa Lemindeni Yabafelokazi Assam Isiphithiphithi - saqala umcimbi wezinga likahulumeni obuhlelwe nguhulumeni wase-Assam eGuhati.
Noma iCM USarbananda Sonowal ubeke itshe lesisekelo sesikhumbuzo sofel 'ukholo, uChandra Kanta Talukdar, unobhala wekomidi elixhumanisayo, uthe: "Amalungu ethu asenqabile isimemo ... Singabasekeli benhlangano ye-CAB.
Ngakho-ke sinqume ukungayi emcimbini obuhlelwe nguhulumeni wezwe, ofuna ukwephula isivumelwano se-Assam. "

Lesi sihloko sivele kuqala (ngesiNgisi) IZIKHATHI ZASE-INDIA

Izimvo zivaliwe.