ENdiya: Kungani kufanele sikhathazeke ngokungalingani ukunqoba impi yokulwa nobuphofu | India News

92

I-NEW DelHI: Ngesikhathi seminyaka ye-10 phakathi kwe-2005-06 ne-2015-16, India bekudlule ngaphezulu kwezigidi zabantu be-271 ubumpofu inani elikhulu kunele Indonesia . Ngaphezu kwalokho, izinzuzo ezinkulu kunazo zonke zenziwa phakathi kwezifunda namaqembu abencishwe amathuba kakhulu. Kepha ngenkathi ohulumeni sebezohlanganisa izidingo eziyisisekelo ze abampofu ukwanda kokungalingani ibachasisela ebubini obufanayo obekukhawulela izinqumo zabo zokuphila ekuqaleni. Lokhu kungalingani kugqame ezindaweni ezibalulekile ezibona ukuthi abantu bangakwazi kanjani ukunqoba ubuphofu. Lapha kulapho basebenza khona.

Umthombo: Umbiko Wokuthuthukiswa Kwabantu we-UN 2019 yi-UNDP

Lesi sihloko sivele kuqala (ngesiNgisi) IZIKHATHI ZASE-INDIA

Izimvo zivaliwe.