I-XNXX: Ngacela umkami ukuthi alale nendodana yethu ukusindisa impilo yakhe

0 573

Sanibonani nonke, ngiyabonga ngokufunda udaba lwami. Le nkinga iye yangikhathaza isikhathi eside kakhulu futhi unkosikazi wami kubukeka sengathi akazwisisi izizathu ezameza ngamcela ukuthi enze uQmour nendodana yethu eneminyaka eyi-18. Ake ngichaze.

Konke kwaqala lapho indodana yami ineminyaka engu-18. Ngalelolanga ngabona abafana kuphela ephathini yakhe yokuzalwa. Kwakungikhathaza ukuthi umfana omncane walowonyaka angahleka amantombazane akhethe abafana. Besaba ukuthi indodana yethu ingaba nezitabane.

Mina nomkami sanquma ukucela indodana yethu ukuthi yethule intombi yakhe kithi ngakusasa. Ngosuku olulandelayo indodana yethu yafika nendodakazi. Simbuzile ukuthi kungani ebengekho ngosuku lokuzalwa kwakhe. Usitshele ukuthi umatasatasa futhi uyise wenqabile ukumkhipha.

Kwakunekamelo lezivakashi ngaphandle kwendlu enkulu. Kuleli gumbi sifake ikhamera futhi sacela indodana yethu ukuthi ingenise intombi yakhe kuleli gumbi bayozijabulisa.

Ngayixhashaza indodana yami izidakamizwa futhi ngayibeka ne-viagra esiphuzweni esiphiwa yizinceku. Ngemuva kwemizuzu embalwa, ngesaba kakhulu ukuthi engakwenzayo kungaholela ekufeni kwendodana yami. Umthamo omkhulu kumfana oneminyaka yakhe

Benginenkinga yokuthi amaphilisi engiwafaka engilazini yakhe angaholela ekufeni kwakhe uma engazange alale naye kungakapheli nehora. Ngemuva kwemizamo eminingana yokumanga, intombazane yathukuthela yahamba. Ngabona indodana yami ilula isisu sayo futhi ikhala ngobuhlungu ku-exe yayo.

Ngangibuhlungu futhi kwakungekho ukubuyela emuva. Umkami wayethukuthele kakhulu. Kwakuwukuphela komuntu owayengasiza ngaleso sikhathi. Kungaleso sikhathi lapho ngacela umkami ukuthi umama wakhe alale nendodana yethu ukusindisa impilo yakhe. . Wenqabile ekuqaleni kodwa ngamphoqa ukuthi enze njalo.

Kusukela lapho, umkami akafuni ukukhuluma nami futhi indodana yethu ibalekele endlini ngenxa yehlazo lokulala nonina. Ngayonakalisa impilo yami ngoba ngesaba ukuthi indodana yami yayingu-GAY. Ngiyacela, ngidinga izeluleko zakho.

Ngiyazi ukuthi iningi lenu lizongihlulela, kodwa futhi ngiyazi ngokweqiniso ukuthi labo abazongihlulela abanazo izingane. Lokhu ngikwenzile ngoba bengingafuni ukuba indodana yethu ife. Okukhathaza kakhulu ubaba ukwazi ukuthi indodana yakhe iyisitabane.

Ake ungitshele uma nginephutha, ungazise ukuthi ucabangani.

Umthombo: https: //onvoitout.com/confidences-jai-oblige-ma-femme-a-couche-avec-notre-fils-lisant-mes-raisons-et-dits-moi-si-jai-tort/

Laisser un commentaire

Ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.