Isigaba Sokuzula

INKOLO

Ulwazi ngoNkulunkulu, luyimfuneko!

Ingabe uNkulunkulu ukhona? Nazi izimpikiswano eziyisithupha ezilula futhi eziqondile ezithi zibonisa ukholo kuNkulunkulu wamanje noqobo. Ingabe ungomunye walabo bantu ongathanda ukuba nobufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona unomphela? Akunangcindezi. Hhayi…